Návod k použití aquazorbingu | Půjčovna skákací hrady Vysočina

Návod k použití aquazorbingu

Průvodce použití a údržby zábavného profi nafukovadla Aquazorbing a Zorbovej koule.

Upozornění: Přečtěte si uživatelskou příručku a dodržujte všechny varování a návody před a během použití.

Aquazorbing je nový produkt v oblasti zábavných nafukovacích atrakci. Je speciálně navržený na sportovně zábavné účely. Rovněž patří mezi lehké adrenalinové sporty. Aquazorbing, koule na chůzi po vodě je vyroben z 1mm TPU materiálu speciálně určeného na tento produkt. Materiál je průhledný, splňuje standardy CE, TUV, ISO a SGS a je v souladu s normami ochrany životního prostředí.

Nafukování aquazorbingu

 1. Rozbalte a umístěte Aquazorbing na podložku např. koberec, přehrabaný písek, autoplachty atd..
 2. Připravte si nástup na vodní plochu, odstraňte všechny ostré části z povrchu nástupu i ostré hrany na okraji břehu vodní plochy.
 3. Připevněte bezpečnostní lano na příslušné oka (úchytky na lano) na aquazorbing. Zachyťte bezpečnostní lano o pevný, jistící bod.
 4. Otevřete bezpečnostní suchý zip.
 5. Otevřete TIZIP, vodotěsný zip a hned při prvním použití aplikujte přiložený lubrikant pro snadnou manipulaci se zipem.
 6. Zapněte kompresor.
 7. Osoba může vstoupit do aquazorbing, nebo prifúknite aquazorbing, vpusti osobu a dofoukněte aquazorbing do plna. Osoba vstupuje bosa. Zkontrolujte zda odložila všechny ostré a tvrdé předměty nebo oblečení. Max. nosnost Aquazorbing je 150 kg!
 8. Při manipulaci s Aquazorbing požívejte plastové rukojeti.
 9. Zip táhněte plynule, netrhejte ním prudce.
 10. Používejte mazací prostředek abyste nepoškodili zip, např. SONAX silikonový spray s vodě odpudivým filmem nebo jiný silikonový sprej.
 11. Při dofukování Aquazorbing nechte pouze otvor podle velikosti dofukovací trouby.
 12. Dofoukněte aquazorbing na potřebnou hustotu.
 13. Kouli nepřefukujte a nepretlakovávajte!
 14. Max. nosnost Aquazorbing je 150 kg!
 15. Když je aquazorbing připraven, zapněte zip a zajistěte ho suchým zipem.
 16. Se suchým zipem manipulujte plynule, netrhejte ním prudce.
 17. Vypněte kompresor, fukar.
 18. Veďte aquazorbing s osobou na vodní plochu po připraveném nástupu.

Vyfukování aquazorbingu

 1. Otevřete suchý zip.
 2. Otevřete vodotěsný TIZIP.

Upozornění

 1. Sport aquazorbing se nedoporučuje osobám se srdečními onemocnění, hypertenzí, trpícím klaustrofobií a fyzicky slabším osobám.
 2. Do Aquazorbing nevpúštajte osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné návykové látky.
 3. Dítě může aquazorbing využívat pouze s povolením, souhlasem rodiče.
 4. Děti i dospělé osoby nenechávejte bez dozoru v průběhu používání aquazorbing.
 5. Aquazorbingová koule je uzavřená, izolovaná a vzduch uvnitř koule necirkuluje. Kyslík uvnitř je omezen proto hráč nemůže zůstat v Aquazorbing dlouhou dobu. Maximální čas pro osobu užívající aquazorbing je 10 minut.
 6. Před vstupem do Aquazorbing zkontrolujte osobu či odložila všechny ostré, tvrdé předměty a části oblečení aby se předešlo zranění i poškození Aquazorbing. Osoba by měla odložit věci jako např.. klíče, brýle, mobilní telefon atd..
 7. Pokud jsou povětrnostní podmínky nepříznivé, nepoužívejte aquazorbing na otevřených vodních plochách.
 8. Se suchým zipem, rukojeťmi i TIZIP-em zacházejte opatrně a netahejte jejich prudce, netrhejte nimi – poškození spojené s nesprávným použitím není součástí záruky. TIZIP táhněte jemně, vždy kolmo.

ZIP – TIZIP: bezpečnostní opatření a návod k použití

TIZIP: vzduchotěsný bezpečnostní zip, vyrobeno v Německu

 1. Velmi opatrně vyzkoušejte zip, táhněte „sem a tam“ při odepnutí kouli.
 2. Před 1. použitím důkladně namažte po celé délce zip TIZIP silikonovým gelem.
 3. Nafoukněte kouli naměkko cca 60% – Zipujte opatrně tam a zpět (mazání opakujte).
 4. Zip vždy táhněte kolmo dolů a kolmo nahoru.
 5. Při otevírání držte rukojeť na aqauzorbe a táhněte zip směrem dolů.
 6. NIKDY NETAHEJTE ZIP DO STRAN – vytrhnete zoubky!
 7. Kouli nepřetěžujte – zabráníte poškození zipu!
 8.  TIZIP je nutné pravidelně lubrikovat nakolik se lubrikant smývá při každém použití – proto je nutné TIZIP promazávat po každých 25-30 použitích! Použitím se rozumí: rozepnutí a následné zapnutí TIZIP-u.
 9. TIZIP lubrikant: startovací 7g balení je v ceně, je možnost si pak zakoupit přidávat tuby / 3,30 EUR / ks – na hobby využití, nebo 1000g balení za /1ks – na profesionální využití pro provozu a pronajímatelů.
 10. Na TIZIP nestoupejte a po akci TIZIP nechte otevřený, aby se vysušil. Pokud používáte Aquazorb v bazénech s chlorovou vodou, je nutné každý den po používání TIZIP opláchnout čistou vodou.

Údržba a skladování

 1. Aquazorbing udržujte čistý a suchý!
 2. Před každým použitím zkontrolujte aquazorbing. Iv případě drobného poškození, je nutné aquazorbing před použitím opravit.
 3. Při manipulaci aquazorbing netahejte a vyhněte se jeho dotykem s tvrdý povrch např. beton,dlažbu, kameny atd..
 4. Po použití Aquazorbing odstraňte nečistoty z vnitřku i venku, aquazorbing po používání důkladně vysušte, abyste zabránili vzniku plísní a poškození TIZIP-u.
 5. Aquazorbing skladujte v suchu v ochranném vaku, obalu.

Zorbing – ZORBOVA KOULE

Zorbova koule je nový produkt v oblasti zábavných nafukovacích atrakci. Je speciálně navržený na sportovně zábavné účely. Rovněž patří mezi lehké adrenalinové sporty. Zorbova koule je vyrobena z PVC nebo TPU materiálu speciálně určeného na tento produkt. Materiál je průhledný, splňuje standardy CE, TUV, ISO a SGS a je v souladu s normami ochrany životního prostředí.

Nafukování zorbingové koule

 1. Rozbalte a umístěte Zorbovu kouli na bezpečnou podložku např. koberec, přehrabaný písek, Autoplachta atd..
 2. Připravte si dráhu: odstraňte všechny ostré a vyčnívající části z povrchu dráhy kde se bude zorbova koule používat – kameny, sklo, větve …
 3. Připevněte bezpečnostní lano na příslušné oka (úchytky na lano. Zachyťte bezpečnostní lano o pevný, jistící bod, případně lano držte a mějte stále pod kontrolou.
 4. Připojte kompresor do el.proudu a připojte hadici s kompresoru ke uzávěru na zorbovej kouli.
 5. Zapněte kompresor a začněte naplňovat zorbing vzduchem. Po nafouknutí hadici odpojte a uzavřete bezpečně uzávěr.
 6. Osoba může vstoupit do zorbingu až když dofouknete zorbing do plna. Osoba vstupuje bez obuvi!
 7. Zkontrolujte zda osoba / y, kt.ide tvá zorbing odložila všechny ostré a tvrdé předměty nebo nebezpečné – ostré kusy oblečení. Dbejte na to, aby osoby v zorbingu měli max. 90 kg!
 8. Kouli nepřefukujte a nepretlakovávajte a nepřetěžujte! Max. nosnost zorbovej koule je 90 kg.
 9. Vždy dohlížejte na provoz a veďte zorbing s osobou po bezpečnou přípravu ploše. Osobu v zorbovej kouli jistěte za každých okolností. Neručíme za vady nebo úrazy způsobené chybnou a neodbornou provozem zorbingu.

Vyfukování zorbingové koule

 1. Otevřete uzávěr na zorbingu av případě, že Váš kompresor má zpětný chod, připojte ho opět ke nafukovadlo a nafukovadlo vyfoukněte.
 2. Je nutné zorbing převážet a přenášet v PVC vaku, aby se předešlo vnějšímu poškození.

Upozornění

 1. Používání zorbingu se nedoporučuje osobám se srdečními onemocnění, hypertenzí, trpícím klaustrofobií a fyzicky slabším osobám.
 2. Do koule nevpúštajte osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné návykové látky.
 3. Dítě může zorbing využívat pouze s povolením, souhlasem rodiče.
 4. Děti i dospělé osoby nenechávejte bez dozoru v průběhu používání zorbingu.
 5. Před vstupem do zorbovej koule zkontrolujte osobu či odložila všechny ostré, tvrdé předměty a části oblečení, aby se předešlo zranění i poškození atrakce. Osoba by měla odložit věci jako např.. klíče, brýle, mobilní telefon atd..
 6. Pokud jsou povětrnostní podmínky nebo povrch dráhy nepříznivé, zorbing nepoužívejte.
 7. Neručíme za poruchy vzniklou v důsledku přetížení nebo přetlakování. Maximální nosnost je 90kg.
 8. Vždy dohlížejte na provoz a veďte zorbing s osobou po bezpečnou přípravu ploše. Osobu v zorbovej kouli jistěte za každých okolností. Neručíme za úrazy způsobené chybnou a neodbornou provozem zorbingu.
 9. V případě, že nedodržíte uvedené zásady, může dojít k poškození zorbingu, kt.nie je součástí reklamačního servisu.

Údržba a skladování zorbingové koule

 1. Zorbovu kouli udržujte čistou.
 2. Před každým použitím zkontrolujte důkladně nafukovadlo. Iv případě drobného poškození, je nutné zorbing před použitím opravit.
 3. Při manipulaci zorbing netahejte a vyhněte se jeho dotykem s tvrdý povrch např. beton, dlažbu, kameny atd..
 4. Po použití Aquazorbing odstraňte nečistoty z vnitřku i venku, aquazorbing důkladně vysušte.
 5. Aquazorbing skladujte i přepravujte v suchu v ochranném vaku, PVC obalu. V případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte 777 290 247

 

MKZ Půjčovna - obytné vozy, karavany, mikrobusy, vozíky, boxy a osobní doprava MKZ Lešení - půjčovna hliníkového lešení Prodej ledu